Xưởng in An Phát
MENU

Chính sách bảo mật và quyền riêng tư

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

An Phát coi trọng khách hàng của mình và tôn trọng quyền riêng tư của họ. Chúng tôi thu thập thông tin khách hàng để nỗ lực cải thiện trải nghiệm mua sắm của bạn và liên lạc, thông báo với bạn về các sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mãi của chúng tôi.

An Phát nhận ra rằng phải duy trì và sử dụng thông tin khách hàng một cách có trách nhiệm. Chúng tôi không bán hoặc cho thuê những thông tin bạn cung cấp trực tuyến cho bên thứ ba. Tuy nhiên, chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba trong một số trường hợp sẽ được đề cập chi tiết dưới đây.

Chính sách này mô tả những thông tin cá nhân chúng tôi thu thập về bạn, tại sao chúng tôi thu thập thông tin đó, cách chúng tôi sử dụng và những trường hợp cụ thể chúng tôi chia sẻ với bên thứ ba. Chính sách của chúng tôi cũng mô tả các lựa chọn bạn có thể đưa ra về cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật của An Phát, nhấp vào đây để liên hệ với dịch vụ khách hàng của xuonginanphat.co qua email hoặc viết thư cho chúng tôi tại:

Người nhận: Quantri@anphat.art

Nếu thông tin của An Phát có sự thay đổi trong tương lai, chúng tôi thông báo với bạn bằng cách đăng công khai các thay đổi chính sách trên trang web hoặc bằng cách liên lạc trực tiếp với bạn. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào trước khi chúng tôi sử dụng thông tin của bạn theo cách chưa được đề cập trước đây trong chính sách bảo mật.

 

CHÚNG TÔI THU THẬP NHỮNG DỮ LIỆU GÌ?

An Phát thu thập các thông tin (như tên, địa chỉ email, địa chỉ giao hàng, số điện thoại và số thẻ tín dụng) mà bạn cung cấp khi đặt hàng, lưu trữ thông tin của bạn để bạn tham gia các chương trình khuyến mãi hoặc các cuộc khảo sát. Chúng tôi cũng duy trì hồ sơ về sản phẩm mà bạn mua hàng trực tuyến trên trang web của chúng tôi. An Phát chỉ cung cấp thông tin của bạn cho bên thứ ba khi họ tham gia vào việc hoàn thành đơn hàng của bạn.

 

CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?

Khi bạn mua hàng trực tuyến từ An Phát, chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để xử lý đơn đặt hàng. Chúng tôi sẽ gửi email cho bạn để xác nhận đơn và chúng tôi có thể cần liên hệ với bạn qua điện thoại hoặc email nếu chúng tôi có câu hỏi khác liên quan đến đơn đặt hàng. Ngoài ra, bạn sẽ được đăng ký tự động để nhận email cập nhật về các sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mãi của An Phát.

Khi bạn lưu thông tin của mình với An Phát, bạn cũng sẽ được đăng ký tự động để nhận email cập nhật. Bạn có thể chọn nhận email cập nhật về các sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mãi của chúng tôi.

Nếu bất cứ lúc nào bạn muốn chúng tôi xóa bạn khỏi danh sách email, vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng của An Phát tại Quantri@anphat.art. Vui lòng cung cấp họ tên đầy đủ và các thông tin liên quan. Nếu trước đây bạn đã thực hiện yêu cầu xóa khỏi danh sách email của An Phát, chúng tôi sẽ không đăng ký cập nhật email cho bạn nếu bạn đặt hàng qua Internet. Xin lưu ý rằng có thể mất đến 8 tuần để xóa bạn khỏi danh sách.

Thỉnh thoảng, chúng tôi cũng có thể gửi email cho bạn để tìm hiểu thêm về sở thích mua sắm nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện thiết kế trang web và trải nghiệm mua sắm của khách hàng. Nếu bạn mua hàng trực tuyến hoặc qua điện thoại, chúng tôi cũng có thể gửi cho bạn thông báo về các sản phẩm, dịch vụ, cuộc thi và chương trình khuyến mãi của An Phát qua email.

Để phục vụ bạn tốt hơn, chúng tôi có thể kết hợp thông tin bạn cung cấp trong hệ thống dưới dạng thẻ thông tin. Ngoài ra, chúng tôi có thể kết hợp thông tin bạn cung cấp với thông tin nhân khẩu học được công khai. Chúng tôi sử dụng thông tin kết hợp này để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm của bạn và để liên lạc với bạn qua email về các sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mãi. Nếu bạn không muốn chúng tôi sử dụng thông tin của bạn như được mô tả ở trên, vui lòng liên hệ với dịch vụ An Phát bằng cách gửi email.

QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA TRẺ EM

Ở An Phát, chúng tôi lo ngại về sự an toàn của trẻ em khi các bé sử dụng Internet. Chúng tôi không bao giờ yêu cầu thông tin nhận dạng cá nhân từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi mà không có sự đồng ý của phụ huynh.

Nếu biết rằng một thuê bao dưới 13 tuổi đăng ký mà không có sự đồng ý của phụ huynh, chúng tôi sẽ xóa thông tin cá nhân của họ khỏi tệp khách hàng.

CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN BẠN CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI NHƯ THẾ NÀO?

Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vì một hoặc nhiều mục đích sau đây:

a.   để xem xét và/hoặc xử lý đơn đăng ký/giao dịch của bạn với chúng tôi hoặc giao dịch hay thư từ của bạn với các bên thứ ba qua Các Dịch Vụ;

b.   để quản lý, điều hành, cung cấp và/hoặc quản lý việc bạn sử dụng và/hoặc truy cập Các Dịch Vụ và các Nền tảng của chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn, các sở thích của bạn), cũng như quan hệ và tài khoản người dùng của bạn với chúng tôi;

c.   để đáp ứng, xử lý, giải quyết hoặc hoàn tất một giao dịch và/hoặc đáp ứng các yêu cầu của bạn đối với các sản phẩm và dịch vụ nhất định và thông báo cho bạn về các vấn đề dịch vụ và các hoạt động tài khoản bất thường;

d.   để thực thi các Điều Khoản Dịch Vụ của chúng tôi hoặc bất kỳ thỏa thuận giấy phép người dùng cuối nào áp dụng;

e.   để bảo vệ sự an toàn cá nhân và các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người khác;

f.    để nhận dạng và/hoặc xác minh;

g.   để duy trì và quản lý bất kỳ bản cập nhật phần mềm nào và/hoặc các bản cập nhật khác và sự hỗ trợ có thể được yêu cầu tùy lúc nhằm đảm bảo Các Dịch Vụ của chúng tôi hoạt động suôn sẻ;

h.   để giải quyết hoặc tạo điều kiện dịch vụ khách hàng, thực hiện các chỉ thị của bạn, giải quyết hoặc trả lời bất kỳ thắc mắc nào được gửi bởi (hoặc nhằm được gửi bởi) bạn hoặc thay mặt bạn;

i.    để liên hệ với bạn hoặc liên lạc với bạn qua điện thoại, tin nhắn văn bản và/hoặc tin nhắn fax, email và/hoặc thư hoặc cách khác nhằm mục đích quản trị và/hoặc quản lý quan hệ của bạn với chúng tôi hoặc việc bạn sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi, chẳng hạn như nhưng không giới hạn ở việc truyền đạt thông tin hành chính cho bạn liên quan đến Các Dịch Vụ của chúng tôi. Bạn xác nhận và đồng ý rằng sự liên lạc như thế của chúng tôi có thể là theo cách gửi thư qua đường bưu điện, tài liệu hoặc thông báo cho bạn, có thể gồm có tiết lộ dữ liệu cá nhân nhất định về bạn để cung cấp các tài liệu đó cũng như trên bao bì/phong bì;

j.    để cho phép các người dùng khác tương tác hoặc liên lạc với bạn thông qua Nền tảng, bao gồm để thông báo cho bạn khi một người dùng khác đã gửi cho bạn một tin nhắn riêng tư hoặc đăng nhận xét cho bạn trên Nền tảng;

k.   để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển và/hoặc lập đặc tính sản phẩm và dịch vụ), để phân tích cách thức bạn sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi, để cải thiện Các Dịch Vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi và/hoặc để cải thiện trải nghiệm khách hàng của bạn;

l.    để cho phép quảng cáo và các đợt kiểm tra và khảo sát khác, ngoài những hoạt động khác, xác thực quy mô và thành phần của đối tượng khảo sát, và hiểu được trải nghiệm của họ với Các Dịch Vụ của An Phát;

m.  vì mục đích tiếp thị, trong trường hợp này, để gửi cho bạn qua các phương thức liên lạc khác nhau, thông tin và tài liệu tiếp thị và quảng bá liên quan đến các sản phẩm và/hoặc dịch vụ (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của các bên thứ ba mà An Phát có thể hợp tác hoặc liên kết) có thể bán, tiếp thị hoặc quảng bá, cho dù các sản phẩm hoặc dịch vụ đó tồn tại vào lúc này hoặc được tạo ra trong tương lai. Bạn có thể hủy đăng ký nhận các thông tin tiếp thị tại bất cứ thời điểm nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký trong các tài liệu tiếp thị điện tử. Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin liên hệ của bạn để gửi các bản tin từ chúng tôi hoặc từ các công ty có liên quan của chúng tôi;

n.   để đáp ứng các thủ tục pháp lý hoặc để tuân thủ hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành, và các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

o.   để lập số liệu thống kê và nghiên cứu đáp ứng yêu cầu báo cáo và/hoặc duy trì sổ sách nội bộ hoặc theo quy chế;

p.   để thực hiện quy trình tìm hiểu và xác minh hoặc các hoạt động sàng lọc khác (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, kiểm tra lý lịch) tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định pháp luật hoặc quản lý hoặc các thủ tục kiểm soát rủi ro của chúng tôi, có thể được pháp luật yêu cầu hoặc có thể đã được chúng tôi áp dụng;

q.   để kiểm tra Các Dịch Vụ của chúng tôi hoặc hoạt động của An Phát;

r.    để ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hoạt động gian lận, phi pháp, thiếu sót hay hành vi sai trái nào, cho dù đã diễn ra hay chưa, có liên quan đến việc bạn sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi hay không hay bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ quan hệ của bạn với chúng tôi;

s.   để lưu trữ, lập máy chủ, sao lưu (cho dù là vì mục đích khôi phục sau thảm họa hoặc mục đích khác) đối với dữ liệu cá nhân của bạn;

t.    để xử lý và/hoặc tạo thuận tiện cho một giao dịch tài sản kinh doanh hoặc một giao dịch tài sản kinh doanh tiềm năng, trường hợp giao dịch đó liên quan đến An Phát như một bên tham gia hoặc chỉ liên quan đến một công ty hay công ty liên kết của An Phát như một bên tham gia hoặc liên quan đến An Phát và/hoặc bất kỳ một hay nhiều công ty hoặc công ty liên kết của An Phát như (các) bên tham gia, và có thể có các tổ chức bên thứ ba khác tham gia giao dịch như thế. “Giao dịch tài sản kinh doanh” là các giao dịch mua, bán, cho thuê, sáp nhập, hợp nhất hoặc bất kỳ hoạt động mua lại, thanh lý hay tài trợ nào của một tổ chức hoặc một phần của một tổ chức hoặc của bất kỳ hoạt động kinh doanh hay tài sản nào của một tổ chức; và/hoặc

u.   bất kỳ mục đích nào mà chúng tôi thông báo cho bạn tại thời điểm xin sự cho phép của bạn.

Vì Các Mục Đích mà chúng tôi sẽ/có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn phụ thuộc vào hoàn cảnh hiện có, mục đích đó có thể không xuất hiện bên trên. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết mục đích khác đó tại thời điểm xin sự cho phép của bạn, trừ phi việc xử lý dữ liệu áp dụng mà không có sự đồng ý của bạn là được phép theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân hoặc theo quy định pháp luật.

An Phát BẢO VỆ VÀ LƯU TRỮ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG BẰNG CÁCH NÀO

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau và luôn nỗ lực để đảm bảo sự an toàn của dữ liệu cá nhân của bạn trên các hệ thống của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân của người dùng được lưu trữ đằng sau các mạng bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi một số nhân viên có quyền truy cập đặc biệt đến các hệ thống của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ duy trì dữ liệu cá nhân tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân và/hoặc các điều luật hiện hành khác. Có nghĩa là, chúng tôi sẽ hủy hoặc xóa thông tin nhận dạng ra khỏi dữ liệu cá nhân của bạn khi chúng tôi có lý do hợp lý để xác định rằng (i) việc lưu giữ dữ liệu cá nhân đó không còn phục vụ mục đích thu thập dữ liệu cá nhân đó nữa; (ii) việc lưu giữ không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích hợp pháp hay mục đích kinh doanh nào và (iii) không còn các lợi ích hợp pháp nào khác để tiếp tục lưu giữ các dữ liệu cá nhân này. Nếu bạn ngưng sử dụng Nền tảng của chúng tôi, hoặc quyền của bạn được sử dụng Nền tảng và/hoặc Các Dịch Vụ bị chấm dứt hoặc hủy bỏ, chúng tôi có thể tiếp tục lưu, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn tuân theo Chính sách bảo mật này và các nghĩa vụ của chúng tôi theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân. Tùy thuộc vào quy định của pháp luật, chúng tôi có thể tiêu hủy dữ liệu cá nhân của bạn một cách an toàn mà không cần thông báo trước cho bạn.

THÔNG TIN THU THẬP BỞI CÁC BÊN THỨ BA

Nền tảng của chúng tôi sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích web được cung cấp bởi Google, Inc. (“Google”). Google Analytics sử dụng cookie, là các tập tin văn bản được đặt vào thiết bị của bạn, để giúp Nền tảng phân tích cách thức người dùng sử dụng Nền tảng của chúng tôi. Thông tin được tạo bởi cookie về việc bạn sử dụng Nền tảng (bao gồm địa chỉ IP của bạn) sẽ được gửi đến và lưu bởi Google trên các máy chủ tại Hoa Kỳ. Google sẽ sử dụng thông tin này để đánh giá việc bạn sử dụng Nền tảng của chúng tôi, soạn báo cáo về hoạt động trang web dành cho các nhà điều hành trang web và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động trang web và việc sử dụng Internet. Google cũng có thể gửi thông tin này cho các bên thứ ba trong trường hợp luật pháp có quy định như thế, hoặc trường hợp các bên thứ ba đó xử lý thông tin thay mặt Google. Google sẽ không liên kết địa chỉ IP của bạn với bất kỳ dữ liệu nào khác mà Google nắm giữ.

Chúng tôi, và các bên thứ ba, có thể thỉnh thoảng cung cấp các bản tải về ứng dụng phần mềm cho bạn sử dụng bởi Nền tảng hoặc thông qua Các Dịch Vụ. Những ứng dụng này có thể truy cập riêng, và cho phép một bên thứ ba xem, thông tin nhận dạng của bạn, chẳng hạn như tên, ID người dùng của bạn, Địa chỉ IP của thiết bị của bạn hoặc thông tin khác chẳng hạn như game bạn đang chơi trong bất kỳ phiên truy cập cụ thể nào, và bất kỳ cookie nào trước đây bạn có thể đã cài đặt hoặc đã được cài đặt cho bạn bởi một ứng dụng phần mềm hoặc trang web của bên thứ ba. Ngoài ra, các ứng dụng này có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin trực tiếp cho các bên thứ ba. Các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba được cung cấp thông qua các ứng dụng này không thuộc sở hữu hay quyền kiểm soát của An Phát. Bạn nên đọc các điều khoản và các chính sách khác được công bố bởi các bên thứ ba đó trên trang web của họ hoặc nơi khác.

 

BẠN CÓ THỂ RÚT TÊN, XÓA TÊN, YÊU CẦU TRUY CẬP HOẶC ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẠN ĐÃ CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI BẰNG CÁCH NÀO?

Nếu bạn đã đăng ký một tài khoản với chúng tôi, cá nhân bạn có thể truy cập và/hoặc sửa dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát thông qua trang Thiết Lập Tài Khoản hoặc nhãn trên Nền tảng. Nếu bạn chưa đăng ký tài khoản với chúng tôi, cá nhân bạn có thể yêu cầu truy cập và/hoặc sửa dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ cần có đủ thông tin từ bạn để xác định danh tính của bạn cũng như bản chất yêu cầu của bạn để có thể giải quyết yêu cầu của bạn. Do đó, vui lòng gửi yêu cầu bằng văn bản của bạn bằng cách gửi email cho nhân viên Quản lý dữ liệu của chúng tôi qua địa chỉ email.

Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối sửa dữ liệu cá nhân của bạn theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân, trường hợp các điều luật đó yêu cầu và/hoặc cho phép một tổ chức từ chối sửa dữ liệu cá nhân trong các trường hợp như thế.

THEO LUẬT BẢO VỆ DỮ LIỆU HIỆN HÀNH

Theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, khách hàng có một số quyền nhất định với tư cách là “đối tượng dữ liệu”. Dưới đây, chúng tôi đã liệt kê các quyền của khách hàng bao gồm:

a. Quyền truy cập – Khách hàng có quyền truy cập dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý. Khách hàng cũng được quyền nhận các thông tin nhất định về những điều chúng tôi làm với dữ liệu cá nhân. Những thông tin này được cung cấp trong tài liệu này.

b. Quyền sửa đổi – Trong một số trường hợp nhất định, khách hàng có quyền sửa các dữ liệu cá nhân không chính xác liên quan đến khách hàng và hoàn thành các dữ liệu cá nhân chưa đầy đủ. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể không sửa được dữ liệu cá nhân không chính xác do khách hàng cung cấp.

c. Quyền xóa bỏ – Trong một số trường hợp nhất định, khách hàng có quyền xóa dữ liệu cá nhân của mình. Đây được gọi là “quyền được quên”.

d. Quyền hạn chế xử lý – Trong một số trường hợp nhất định, khách hàng có quyền hạn chế cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng.

e. Quyền di chuyển dữ liệu – Khách hàng có quyền nhận dữ liệu cá nhân của mình (hoặc để dữ liệu cá nhân được truyền trực tiếp đến một đơn vị kiểm soát dữ liệu khác) theo định dạng có cấu trúc, thường được sử dụng và có thể đọc được từ chúng tôi.

f. Quyền phản đối – Khách hàng có quyền phản đối một số loại hình xử lý dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thực hiện. Điều này áp dụng cho tất cả các hoạt động dựa trên “lợi ích hợp pháp” của chúng tôi.

Cuối cùng, khách hàng cũng có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu hiện hành.

Hotline HN: 0971.73.0000
Hotline HCM: 0766.51.5555
Kỹ Thuật: 0971.73.0000
error: Content is protected !!